Charge billader og strømstyring. Ferdig installert. Kr 9.994,- etter enova-tilskudd.

Pris

Smart Charging kr 15.375. Installasjon inkludert.

Enova tilskudd kr 5.381 (35% av total investeringskostnad)

Komplett Installasjon til kr 9.994,- etter fradrag enova-tilskudd.

Standardinstallasjon av Futurehome Charge med Smart

- Montering og idriftsettelse av Futurehome Charge ladeboks

- Installasjon av Smarthub, HAN sensor og 16A Puck Relé for varmtvannsbereder.

- Oppsett av StrømKontroll panel samt overlevering av digitalt StrømKontroll

veiledningsdokument.

- Installasjon av jordfeilautomat i sikringsskap tilpasset tilgjengelig effekt (maks 22kW.)

- Inntil 10 meter kabling på veggen.

- Inntil 50 km tur/retur kjøring fra Installatørens kontor til installasjonssted.

- Samsvarserklæring/ dokumentasjon.

Forbehold

- Anlegget må ha installert overspenningsvern, dersom overspenningsvern mangler vil

dette monteres som tillegg. Det er krav til overspenningsvern i alle installasjoner med

elbil lader.

- Tilpasning/tilleggsarbeid ut over det som er med i standardpakken og eventuelt

overspenningsvern avtales med og faktureres direkte fra elektriker til kunde.

- Kundesupport håndteres av Futurehome.

Ikke inkludert (kan bestilles ekstra)

- Graving og rør i bakken.

- Lift og spesialverktøy.

Forutsetninger

- Kabelen legges åpent fra sikringsskap til el-bil lader. Annen forlegningsmåte avtales på

forhånd.

- Ryddig og enkel tilkomst til installasjonssted samt tilstrekkelig plass i sikringsskapet.

- Tilstrekkelig trådløs zigbee-dekning mellom komponenter.

- Det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand i forkant av installasjon. Avvik vil bli

utbedret basert på medgått tid og materiell.

- Det er et krav om overspenningsvern i sikringsskapet, dersom dette ikke er på plass vil

det tilkomme ekstra kostnad.

- Kunden er eier av eiendom/bygget der installasjonen skal installeres eller har en

godkjenning fra eier.

- Kunden eller myndig person er hjemme når montøren kommer og under hele besøket.

- Ved frittstående garasje så må gravearbeid være utført på forhånd.

- Kunden må ha kontaktet nettoperatør for aktivering og åpning av HAN port.

15 375,-
Antall